subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Actividades Deportivas e Horarios 2019-2020.


Dende a Concellaría de Deportes, Promoción Económica, Emprego, Turismo e Comunicación, puxéronse en marcha distintas actividades tanto para nenos como para adultos ó longo de todo o ano.
Para levar a cabo estas actividades o concello conta con persoal altamente preparado e coas instalacións necesarias. Ademáis o concello contará con empresas de servizos deportivos para unha mellor xestión de tódalas actividades.Normativa actividades deportivas

  1. Esta folla de inscrición para que teña validez, terá que ter entrada no Rexistro Xeral do Concello. Será necesario cubrir unha folla de inscrición por cada actividade que se solicite praza.
  2. A Cota total dos cursos e de 80€ empadroados e 130€ non empadroados. Terán un desconto do 20% nas tarifas anteriores aqueles usuarios que pertenzan a unha unidade familiar con título en vigor de familia numerosa e así o acrediten no momento da solicitude.
  3. O pago farase antes de que de comezo o curso mediante autoliquidación cos impresos postos a disposición dos usuarios na páxina web do concello, logo de publicarse a lista de admitidos.
  4. A admisión ás actividades farase por rigoroso orde de antigüidade das solicitudes (por número de rexistro), constituíndose unha lista de espera con aquelas persoas que non obtivesen praza .
  5. O desistimento ou falta de asistencia do usuario á actividade unha vez comezada esta non suporá dereito algún de devolución total ou parcial das contías aboadas.
  6. Para que os cursos se leven a cabo teñen que haber un mínimo de participantes inscritos, en caso contrario, o curso no se realizará e devolveranse as cotas aboadas.
  7. O Alumno ou titor declara que o participante non padece ningunha doenza que lle impida practicar a actividade elixida.
  8. As actividades que xestiona o Concello son: PILATES, ZUMBA, ZUMBA KIDS e JUMPING. As demais actividades son xestionadas polos clubs en colaboración co Concello, sendo eles tamén os encargados dos cobros e seguros deportivos.


Prazo de inscrición

Dende o 10 ata o 26 de setembro de 2019.


Horario oficina municipal de deportes

LUNS A VENRES DE 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 23:00 horas
SÁBADOS DE 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 horas
Tfno.: 981927901 – 616408598
Fax: 981 691152
deportes@oroso.gal