subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Comedor Escolar CEIP Camiño Inglés.


Dende o departamento ensino do Concello de Oroso queremos mellorar e optimizar o servizo de Comedor Escolar no CEIP Camiño Inglés, o obxectivo é darlle continuidade para o próximo curso escolar 2020/21.

Para os que xa estades utilizando o servizo, a continuación explicamosvos como serían os pasos a seguir para matricular o/a voso/a fillo/a para o vindeiro curso:
- Prazo: Do 20 de xullo ao 31 de xullo de 2020 – Renovación de matrículas e inscricións de irmans de alumnos matriculados no curso anterior.
- Do 3 de agosto en adiante matrículas novas ata cubrir prazas (mesma documentación que para as renovacións e pago tamén da matrícula de 20€)

 • Matrícula (folla de inscrición)
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • 1 fotografía tamaño carné
 • Carta domiciliación (as mensualidades serán cobradas polo Concello de Oroso mediante domiciliación bancaria)
 • Xustificante de pago da matrícula. O pago realizaranse a través da páxina web: www.concellooroso.com no apartado de tributos on line, é imprimindo o resgardo de pagamento para adxuntalo coa folla de matrícula
 • Certificado ou informe médico se o/a usuario/a padece algunha enfermidade, intolerancia, alerxia a ter enconta pola empresa encargada do servizo de comedor
 • Documentación acreditativa de ser familia numerosa se é o caso
 • Fotocopia dos DNI dos progenitores ou tutores así como das persoas autorizadas

 • O importe da matrícula é de 20€ e non é reembolsable
 • O importe da mensualidade será de 55€.
 • O importe para os días soltos será de 5€/dia.
 • Aplicaranse os descontos nas familias numerosas unicamente nas mensualidades
 • Máis información e recollida de documentación no centro cultural
 • Esta documentación deberá presentarse no rexistro municipal do Concello de Oroso nos prazos sinalados
 • No caso das matrículas novas se o curso estivese empezado hai que formalizar a matrícula 3 días antes do comezo no servizo de comedor para poder facer os trámites oportunos