subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Obradoiros municipais de maiores. (2019-2020).


Dende a Concellaría de Cultura, Comercio, Industria e Actividades Lúdicas póñense en marcha os seguintes obradoiros municipais.Documentación a entregar

  1. Solicitude


Requisitos das persoas destinatarias

  • Ter 60 ou máis anos.
  • Estar empadroado/a no Concello de Oroso.
  • Non estar afectado/a por enfermidade infecto-contaxiosa.
  • Que a actividade a desenvolver sexa compatible co estado de saúde e a situación sanitaria do/da solicitante.

Criterios e condicións requeridas na selección das persoas usuarias no caso de que a demanda supere o número de prazas dispoñibles

  • Preferencia das persoas que nunca participaron na actividade en anos anteriores.
  • Maior preferencia canto menor sexa o número de actividades nas que conste inscrita.
  • En iguais condicións preferencia das persoas con maior idade..
  • En iguais condicións preferencia daquelas persoas que polo seu estado de saúde se aconselle por prescrición médica a participación na actividade.
  • En iguais condicións preferencia das persoas que vivan soas ou sen rede de apoio familiar e social.


Prazo de inscrición

Ata o 26 de setembro de 2019.

Lugar de inscrición

No rexistro xeral do Concello de Oroso.