Centro de Estudos e Investigación do Camiño Inglés


O Centro de Estudos e Investigación do Camiño Inglés (CEICI) inaugurouse de xeito oficial o 5 de decembro do 2015, cun local propio no Centro Cultural, en Sigüeiro. Trátase dunha iniciativa municipal que ten como finalidade facilitar a xeración de coñecemento arredor desa ruta xacobea. É dicir, un espazo que acolle a investigadores de todo o mundo e de todas as idades, dende os alumnos dos colexios do concello que fan constantemente traballos sobre o Camiño Inglés a científicos de diversas universidades. O CEICI ten o mesmo horario ca biblioteca (xa que logo, no verán pecha polas tardes) e pon a disposición dos estudosos non só a máis grande bibliografía existente sobre dito itinerario senón tamén centos de publicacións en prensa, folletos, un ordenador, impresora e conexión a internet. Ten tamén unha base de fotografías sen dereitos de autor. Para investigar no CEICI necesítase posuír un carné que se fai alí ao momento

Certame Internacional


Premiados IV Certame de Traballos de Investigación do Camiño Inglés
 • CATEGORÍA DE INVESTIGADOR/A
  • Premio especial Galicia Calidade: Manuel Vilar
  • 3ºpremio (unha tableta): Juan Coira Pociña
  • 2ºpremio (500euros): Alberta Lorenzo Aspres
  • 1ºpremio (1.000 euros): Enrique Manuel Neira Pereira
 • CATEGORÍA DE PEREGRINO/A
  • Premio especial Galicia Calidade: Simon McKinnon
  • 3ºpremio (invitación para dúas persoas para coñecer unha fin de semana o Concello de Oroso con gastos pagos): Ainara Collazo Pazos, Lara Valiño Pumar e María San José Suárez
  • 2ºpremio (unha tableta): Eva Meilán e Claudia Rodríguez
  • 1ºpremio (500 euros): Theresa Brandon
 • CATEGORÍA DE MOZO/A ATA 18 ANOS
  • 3ºpremio (un bono para comprar nunha tenda local por importe de 100 euros):  Jairo Calviño Mittelmeier
  • 2ºpremio (unha cámara Go Pro): Lúa Bouza Silva
  • 1ºpremio (unha tableta): Martiño Sen Conde Ocampo


Premiados III Certame de Traballos de Investigación do Camiño Inglés
 • CATEGORÍA DE INVESTIGADOR/A
  • Accésit: Jenifer Olmedo Guzmán e Ana Sánchez Mozqueda
  • 3ºpremio (unha tableta): Rosa María Ocampo González
  • 2ºpremio (500euros): Xosé A. Neira Cruz
  • 1ºpremio (1.000 euros): Lara Escudero Baztán
 • CATEGORÍA DE PEREGRINO/A
  • 3ºpremio (invitación para dúas persoas para coñecer unha fin de semana o Concello de Oroso con gastos pagos): Deserto
  • 2ºpremio (unha tableta): Aser Álvarez González
  • 1ºpremio (500 euros): Antía Capelán Picado, Paula Díaz Martínez e Miguel Castelao Molares
 • CATEGORÍA DE MOZO/A ATA 18 ANOS
  • 3ºpremio (un bono para comprar nunha tenda local por importe de 100 euros): Antonio Rodríguez Fernández, Alberto Moure Noya, Aarón Boquete Sixto
  • 2ºpremio (unha cámara Go Pro): Carla Míguez Maroño e Erika Jarazo Calvo
  • 1ºpremio (unha tableta): Alejandro Vieites García e Manuel González Mejuto


Premiados II Certame de Traballos de Investigación do Camiño Inglés
 • CATEGORÍA DE INVESTIGADOR/A
  • Accesit: Isabel Perales Pérez
  • 3ºpremio (viaxe dende a residencia ata A Coruña ou Ferrol para facer o Camiño Ingés con cea e aloxamento por unha noite en Oroso): Carlos Hugo Combarro Guzmán
  • 2ºpremio (unha tableta): José Javier Fuentes Rial
  • 1ºpremio (1.000 euros): Leticia A. Magalla
 • CATEGORÍA DE PEREGRINO/A
  • Accesit: Fiona Hastings
  • 3ºpremio (invitación para dúas persoas e coñecer o camiño no Concello de Oroso unha fin de semana): Susana Ourique Stori
  • 2ºpremio (un disco duro): Luis Carlos Ferraz
  • 1ºpremio (unha tableta): Nemesio Rubio Durán e Sergio Hardasmal Barrera
 • CATEGORÍA DE MOZO/A ATA 18 ANOS
  • Accesit: Aula de 3º educación primaria CEIP Camiño Inglés
  • 3ºpremio (un bono para comprar nunha tenda local por importe de 100 euros): Aula de 6º de educación infantil do CEIP Camiño Inglés
  • 2ºpremio (Gran Enciclopedia do Camiño de Santiago): Sara González Boullosa
  • 1ºpremio (unha tableta): Alejandro Vieites García, Alberto Moure Noya e Alvaro Martínez Pichel


Premiados I Certame de Traballos de Investigación do Camiño Inglés
 • CATEGORÍA DE INVESTIGADOR/A
  • 3ºpremio (bono estancia): Mónica Garrido Lavandeira
  • 2ºpremio (unha tableta): Silvia León Martínez
  • 1ºpremio (500 euros): Oscar Perea Rodríguez e Puala Cadaveira López
 • CATEGORÍA DE PEREGRINO/A
  • 3ºpremio (bono estancia): Sara Pose Martínez
  • 2ºpremio (): Manuel Ruíz Gómez de Fez
  • 1ºpremio (): Brigid Ryan
 • CATEGORÍA DE MOZO/A ATA 18 ANOS
  • 3ºpremio (vale por importe de 100 euros): Estela Brocos Otero
  • 2ºpremio (Enciclopedia): Adrián Boquete Moreno
  • 1ºpremio (unha tableta): Martín Fernández Villaverde
 • CATEGORÍA ESPECIAL (fora das bases, premios patrocinados/colabora Galicia Calidade e Pazos de Galicia)
  • Manuel Pazos Gómez Pazos de Galicia
  • Eva Castro Blanco Galicia Calidade
  • Adriana García Vicente, Angela Pita Pena e Sara Pose Martínez Botella viño e un xamón

deseña ASINFO