EDUCAOROSO

Matricularse.
Para realizar a inscrición nos cursos de Aula Mentor e preciso realizar os seguintes pasos:

1.- Cumprimentar o formulario de inscrición. Unha vez cumprimentado poderá enviarse por correo electrónico pulsando no botón que hai o final do formulario ou imprimilo e entregalo na Aula Mentor do Concello de Oroso.


2.- Acceder as taxas e aboar a taxa correspondente (Prezos públicos por prestación de servizos educativos - Aula Mentor). Unha vez aboada a taxa deberá achegarse a copia correspondente a Aula Mentor do Concello de Oroso.