subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Auxiliar notificador como funcionario interino e creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración xeral.


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Xeral, subescala auxiliar.
Grupo: C2.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar notificador.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.


Información