subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Administrativo adscrito ao departamento de Intervención-Tesourería como funcionario interino.


Descrición da Praza

Clasificación: Escala Administración Xeral - subescala administrativo.
Grupo: C1.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Administrativo adscrito ao Departamento de Intervención-Tesourería.
Forma de provisión: Oposición Libre (Concurso-Oposición).


Información