subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal de interese social, ... perceptoras de RISGA.


Descrición da Praza

Denominación: Peón de limpeza
Número de vacantes: 4.
Contrato: Contrato laboral temporal de interese social.

Denominación: Ordenanza
Número de vacantes: 1.
Contrato: Contrato laboral temporal de interese social.


Información