subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Bases e convocatoria de selección dun oficial de primeira albanel, dous peóns albanel a xornada parcial e tres peós de limpeza viaria a xornada completa. Programa de integración laboral 2019 Deputació


Descrición das Prazas

Denominación: Oficial de primeira albanel (1)
Denominación: Peón albanel (2)
Denominación: Peóns de limpeza (3)
Contrato: Contrato de duración determinada.


Información