subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Procedemento de selección dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, Subgrupo C1, Subescala Administrativo, Escala Administración Xeral


Descrición da Praza

Denominación: Administrativo
Escala: Administración Xeral (Subgrupo C1)
Número de vacantes: 1
Contrato: Funcionario/a interino/a


Información