subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Procedemento de selección dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar - Administrativo, Escala Administración Xeral.


Descrición da Praza

Denominación: Auxiliar Administrativo
Escala: Administración Xeral (Subgrupo C2)
Número de vacantes: 1
Contrato: Funcionario/a interino/a


Información