subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Administrativo encargado de negociado de servizos e arquivo. (Oferta de Emprego Público 2006).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Xeral, subescala Administrativa.
Grupo: C.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Administrativo Encargado de Negociado.
Forma de provisión: Oposición libre.


Información