subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Administrativo tesoureiro. (Oferta de Emprego Público 2006).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Xeral, subescala Administrativa.
Grupo: C.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Administrativo-tesoureiro.
Forma de provisión: Concurso-oposición. Promoción interna.


Información