subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Competencias Delegadas Concellaría de Deportes, Cultura, Xuventude, Escolas infantís, Aula de música, Emprego e promoción.


Delegación de Deportes, Cultura, Xuventude, Escolas infantís, Aula de música, Emprego e promoción.

  • Fomento do deporte en xeral tanto en iniciación como en competición
  • Coordinación das escolas deportivas
  • Coordinación das instalacións e velar polo mantemento e bo uso de tódalas instalacións deportivas
  • Toda a programación cultural, biblioteca, escola de música, actividades culturais e lúdicas, exposicións, eventos culturais, exposicións, bibliotecas, convenios culturais, etc.
  • Actividades e programas para a xuventude, poñer á disposición das asociacións xuvenís medios para o desenvolvemento de actividades, facilitar a inserción e participación activa da mocidade
  • Escolas infantís
  • En promoción económica, dinamización da economía local e desenvolvemento de iniciativas xeradoras de emprego a través da axente de emprego, mercadillo semanal
  • Apoio as asociacións de comerciantes e empresarios e comercio local, colaboración coas empresas xeradoras de emprego e orientación laboral para os desempregados