subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Competencias Delegadas Concellaría de Urbanismo, Obras, Servizos e Medio Ambiente.


  • Licencias de obras, apertura de negocios, PXOM, M.P.
  • Programar obras, servicio de auga e saneamento, proxectos de obras de todo tipo, ...
  • Limpeza viaria, recollida de lixo, Sogama, vertedoiros, punto limpo e todo o relacionado co medio ambiente.
  • Parques infantís