subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Competencias Delegadas Concellaría de Seguridade cidadá, Protección Civil, Voluntariado, Parques e xardíns, Parque móbil, Limpeza viaria, Mobiliario urbano e Comercio.


Delegación de Seguridade cidadá, Protección Civil, Voluntariado, Parques e xardíns, Parque móbil, Limpeza viaria, Mobiliario urbano e Comercio.

 • Limpeza viaria urbana (casco urbano de Sigüeiro e Porto Avieira)
 • Parques infantís
 • Incendios urbanos e rurais
 • Parque móbil
 • Protección Civil
 • Tráfico
 • Seguridade cidadá
 • Tramitación de expedientes sancionadores
 • Ordenación do tráfico urbano e periurbano
 • Sinalización urbana, rural e viaria en toda a rede municipal, así como velar pola seguridade vial e e estradas competencia supramunicipal
 • Incendios rurais
 • Punto limpo
 • Recollida de lixo de todas as clases
 • Áreas recreativas
 • Parques e xardíns urbanos
 • Voluntariado