subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Bancos do Tempo


Boletíns informativos


Ultimas novas


¿Que é un banco de tempo?

É un grupo de persoas motivadas para intercambiar tempo, investindo horas ofrecendo un servicio ou actividade, e a cambio demándanse horas de outros servizos que se necesiten.
Non hai diñeiro, o tempo e a única moeda de cambio, todos os servizos que ofrezamos ou os que nos ofrezan, costa o mesmo, o tempo que dediquemos en realizalo.

¿Para que serve?

 • Realizar actividades que che gusten
 • Coñecer xente
 • Aprender algo novo
 • Ensinar o que se sabe facer
 • Compartir experiencias

¿Como funciona?

A xente que este interesada, e de maneira voluntaria, achegarase o banco de tempo para valorar as súas necesidades de tempo e o que quere ou pode ofertar e durante canto tempo.
O banco de tempo poñerá en contacto ás persoas co fin de que poidan intercambiar coñecementos e actividades.
Cada persoa adscrita no Banco dispón de un talonario de tempo que utilizara no momento que solicite tempo doutra persoa, para algún servizo concreto. Daralle un talón no que conste o tempo invertido.
As persoas que vaian formar parte dun banco de tempo dispoñen dunha conta corrente de tempo, onde se rexistraran as horas que ofertou e as horas que demandou.
Organizaranse reunións ou actividades que fomenten o coñecemento e a confianza entre as persoas participantes.
Os bancos de tempo non están destinados a resolver cuestións sobre a práctica diaria e cotiá senón a servir de soporte nunha comunidade dando solucións a situación que podemos definir como non habituais.

¿Quen pode participar?

Todas as persoas maiores de idade que estean empadroadas no concello de Oroso

¿Que se pode intercambiar?

 • Atención as persoas: acompañar a nenos/as a escola, ler contos , coidar de persoas,...
 • Coidado do corpo e da saúde: relaxación, maquillaxe,...
 • Tarefas domésticas: facer a compra, cociñar, coser, reparacións domésticas, bricolaxe, coidar animais e plantas,...
 • Informática e novas tecnoloxías: pasar traballos a ordenador, asesoramento informático,...
 • Idiomas: clases, conversas,...
 • Formación: apoio para realizar deberes, música, pintura,...
 • Asesoramento/Orientación: tarefas administrativas, seguros,...

Finalidade

 • Favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, facendo que participe toda a comunidade.
 • Fomentar os principios de igualdade, solidariedade, integración social , autoestima, etc., mediante o intercambio.
 • Romper co illamento e a soidade da vida urbana e rural.
 • Promover intercambios coa finalidade de fomentar valores de cooperación e comunicación activando a rede de solidariedade da propia comunidade.