subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Aberto o prazo para a concesión de subvencións a entidades cidadás 2019


 

As entidades e organizacións con actividade en Oroso poden solicitar as axudas municipais para este exercicio 2019. Serán subvencionables as áreas de deportes, de participación cidadá, de educación, de protección civil e de asistencia social.

Poderán ser beneficiarios das subvencións todas as asociacións debidamente anotadas no Rexistro de Asociacións municipais, así como as agrupacións de persoas físicas e xurídicas sen personalidade xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados como subvencionables,

As solicitudes presentaranse no prazo máximo de corenta e cinco días naturais contados a partir da publicación do extracto da convocatoria no BOP. As bases da convocatoria foron publicadas no BOP (Boletín Oficial da Provincia da Coruña, Nº 132 - luns, 15 de xullo de 2019).

En caso de xurdir dúbidas á hora de cubrir a documentación, podedes acudir ás areas municipais e concellerías correspondentes