subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

A Aula de Formación EducaOroso pon en marcha unha nova convocatoria de cursos Mentor en aberto.


orosoA matrícula poderase realizar de forma gratuíta na Aula Mentor do 4 ao 14 de outubro, contando cada curso con 50 prazas, para todas as Aulas mentor, que serán asignadas por rigorosa orde de inscrición. A formación comezará o día 16 de outubro e o prazo para terminar todas as actividades será de dous ou tres meses segundo o curso. Estes cursos non teñen exame presencial e por tanto só se emite o certificado de aproveitamento ou asistencia que emite Cisco no caso dos seus cursos ou o certificado que emiten os titores no caso do resto.

Dado que todos os cursos son gratuítos pero con prazas limitadas, transcorridos 7 días desde o comezo, aquel alumno que non realizasen as tarefas determinadas polos seus titores ata a devandita data será dado de baixa para que a súa praza poida ser ocupada polas persoas que, matriculándose en prazo, non entrasen na cota das 50 prazas.

Todos os cursos se realizan na plataforma SGOALV - Aula Mentor en aberto http://www.mecd.es/aulamentor/

A relación de cursos que se ofertan nesta convocatoria é a seguinte:

- Finanzas persoais: Planificación, control e xestión. Este curso expón un sistema de orzamentos e seguimento das finanzas familiares, así como alternativas para o aforro en función das expectativas do investidor. O curso tenta dar as claves para conseguir unha situación financeira sustentable que permita manter a estabilidade financeira. Este curso ten unha duración de 2 meses. Ligazón ao díptico

- Iniciación ás matemáticas: Neste curso aprenderase e lembrarase, desde un nivel accesible, conceptos matemáticos útiles que podemos aplicar en moitos momentos da nosa vida cotiá a través do estudo dos números naturais e decimais, a medida do tempo e dos ángulos, fraccións, proporcións, porcentaxes, xeometría, técnicas de cálculo e interpretación de gráficas. Este curso ten unha duración de 2 meses. Ligazón ao díptico.

- Iniciación á física: Neste curso estudaranse os conceptos e principios fundamentais do método científico, a cinemática (parte da Física que estuda o movemento), a dinámica (parte da Física que estuda as causas do movemento) e as diversas formas de enerxía. Este curso ten unha duración de 2 meses. Ligazón ao díptico.

- Introdución á Ciberseguridade: Neste curso explóranse as cibertendencias, as ameazas e o tema xeral da ciberseguridade, aprendendo a protexer a privacidade en liña para coñecer máis sobre os desafíos que afrontan as empresas, os gobernos e as institucións educativas. Duración do curso 2 meses. Información do curso.

- Introdución ao Internet das Cousas: Unha primeira visión global do Internet das cousas que pon o enfoque nas oportunidades que este concepto tecnolóxico pode ofrecer para a empleabilidad e a vida cotiá. Duración do curso 2 meses. Información do curso

- Emprendemento dixital: O camiño sinuoso entre a idea e a súa execución esixe visión para os negocios, habilidades financeiras e, ante todo, a mentalidade adecuada. Duración do curso 2 meses. Información do curso

- Modulación da voz: Son innumerables os beneficios de desenvolver unha boa dicción e dispoñer de recursos que nos permitan facer cambios constantes de ton e ritmo cando falamos.Este curso presenta as técnicas básicas que se empregan para un uso correcto da voz. Ten como principal obxectivo mellorar o proceso da comunicación.O curso divídese en seis módulos. Cada módulo contén unha unidade didáctica e unha serie de exercicios para que o alumno practique e tome de exemplo para poder crear os seus propios exercicios. Este curso ten unha duración de 2 meses. Ligazón ao díptico.

- Iniciación a Salesforce: SalesForce é un conxunto de programas cuxa finalidade é xestionar a relación cos clientes, o que no mundo empresarial coñécese como Customer Relationship Manager ( CRM). Este curso presenta a ferramenta e proporciona os coñecementos necesarios para abordar unha primeira explotación. Duración do curso 3 meses. Ligazón ao díptico

- Administrador de Salesforce: Este curso está dirixido a calquera persoa que teña interese en aprender acerca de procesos de vendas ou de ferramentas empresariais desde o punto de vista tecnolóxico. Aínda que non é necesaria a realización previa do curso de Aula Mentor "Introdución a Salesforce", é moi recomendable realizalo previamente. Aínda que o curso ten a opción de realizalo tanto en inglés como en español é recomendable ter coñecementos básicos de inglés informático para a realización dalgúns exercicios. Non son necesarias nocións de programación, pero si o estar familiarizado coa realización de fórmulas e lóxica derivativa. Este curso ten unha duración de 2 meses. Ligazón ao díptico.