subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Subscricións

Ao subscribirse á web do concello, recibirá automática e gratuitamente as novas do concello na súa dirección de correo electrónico.

Complete o seguinte formulario:

 
 

Conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Oroso. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito no rexistro xeral do Concello, ou mediante o formulario de baixa da web.