subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Actividades Deportivas e Horarios 2018-2019.

Dende a Concellaría de Deportes, Cultura, Xuventude, Escolas infantís, Aula de música, Emprego e promoción, puxéronse en marcha distintas actividades tanto para nenos como para adultos ó longo de todo o ano.
Para levar a cabo estas actividades o concello conta con persoal altamente preparado e coas instalacións necesarias. Ademáis o concello contará con empresas de servizos deportivos para unha mellor xestión de tódalas actividades.Normativa actividades deportivas

 1. Esta folla de inscrición para que teña validez, terá que ter entrada no Rexistro Xeral do Concello. Será necesario cubrir unha folla de inscrición por cada actividade que se solicite praza.
 2. A Cota total dos cursos e de 80€ empadroados e 130€ non empadroados. Terán un desconto do 20% nas tarifas anteriores aqueles usuarios que pertenzan a unha unidade familiar con título en vigor de familia numerosa e así o acrediten no momento da solicitude.
 3. O pago farase antes de que de comezo o curso mediante autoliquidación cos impresos postos a disposición dos usuarios na páxina web do concello, logo de publicarse a lista de admitidos.
 4. A admisión ás actividades farase por rigoroso orde de antigüidade das solicitudes (por número de rexistro), constituíndose unha lista de espera con aquelas persoas que non obtivesen praza .
 5. O desistimento ou falta de asistencia do usuario á actividade unha vez comezada esta non suporá dereito algún de devolución total ou parcial das contías aboadas.
 6. Para que os cursos se leven a cabo teñen que haber un mínimo de participantes inscritos, en caso contrario, o curso no se realizará e devolveranse as cotas aboadas.
 7. O Alumno ou titor declara que o participante non padece ningunha doenza que lle impida practicar a actividade elixida.
 8. As actividades que xestiona o Concello son: PILATES, ZUMBA, ZUMBA KIDS e JUMPING. As demais actividades son xestionadas polos clubs en colaboración co Concello, sendo eles tamén os encargados dos cobros e seguros deportivos.


Prazo de inscrición

Dende o 12 ata o 26 de setembro de 2018.


Horario oficina municipal de deportes

LUNS A VENRES DE 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 23:00 horas
Tfno.: 981927901 – 616408598
Fax: 981 691152
deportes@oroso.galActividades deportivas e horarios 2009/2010

Dende a Concellaría de Cultura, Deportes, Mocidade, Infraestructura Cultural e Deportiva, Relacións Veciñais e Festexos Populares puxéronse en marcha distintas actividades tanto para nenos como para adultos ó longo de todo o ano.
Para levar a cabo estas actividades o concello conta con persoal altamente preparado e coas instalacións necesarias. Ademáis o concello contratou unha empresa de servizos deportivos para unha mellor xestión de tódalas actividades.

ACTIVIDADE LUGAR PREZO CURSO
EMPADROADOS
PREZO CURSO
NON EMPADROADOS
Nº PRAZAS
PSICOMOTRICIDADE
Nenos de 4 -5 anos
XIMNASIO
CENTRO CULTURAL
70,00 € 120,00 € 10
TAEKWONDO I
Nenos de 6 a 16 anos
XIMNASIO
CENTRO CULTURAL
70,00 € 120,00 € 15
TAEKWONDO II
Nenos de 8 a 16 anos
XIMNASIO
CENTRO CULTURAL
70,00 € 120,00 € 15
PREDEPORTE
Nenos de 6 a 7 anos
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
70,00 € 120,00 €  
PATINAXE I
A partir de 3 anos
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
     
PATINAXE II POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
     
HOCKEY POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
     
BALONCESTO
Nenos de 6 a 14 anos
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
35,00 € 60,00 € 30
TAICHÍ
Maiores de 16 anos
XIMNSASIO CENTRO CULTURAL 70,00 € 120,00 € 15
IOGA
Maiores de 16 anos
LOCAL SOCIAL DEIXEBRE
MARTES-XOVES AS 20:15
70,00 € 120,00 € 15
TAICHÍ
Maiores de 16 anos
LOCAL SOCIAL VILARROMARIS
LUNS-MÉRCORES AS 20:00
70,00 € 120,00 € 15
PILATES
Maiores de 16 anos
XIMNASIO
CENTRO CULTURAL
70,00 € 120,00 € 20
XIMNASIA MANTEMENTO
Maiores de 16 anos
XIMNASIO
CENTRO CULTURAL
70,00 € 120,00 € 20
FÚTBOL CAMPO E.D. XUVENTUDE OROSO CAMPO FÚTBOL SIGÜEIRO      
TENIS DE MESA E.D. XUVENTUDE OROSO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
     

Características xerais das actividades

 1. As familias numerosas que o acrediten terán un desconto dun 20%.
 2. Cada persoa poderá participar nun máximo de dúas actividades deportivas, agás que queden prazas libres.
 3. O concello reservase o dereito de suspender unha actividade, si esta non alcanza o 80% das prazas ofertadas.
 4. O día 13 de outubro as 13:30 farase o sorteo público nas oficinas do Centro Cultural, para adxudicar as prazas ofertadas, no caso de que sexa necesario, terán preferencia os empadroados en oroso.
 5. Publicarase a lista de admitidos e de reservas. Tamén se dará información chamando o teléfono 981 69 09 03 ou na páxina do concello, www.oroso.es - www.concellooroso.com.
 6. As cotas dos cursos faránse efectivas no banco pastor nun só pagamento, no prazo de 5 días despois de adxudicarse as prazas. Será preciso tamén entregar o xustificante de pago no Edificio de Usos Múltiples (Departamento de Cultura e Deporte).

NOTA:
A ACTIVIDADE DE PATINAXE, LEVARASE A CABO GRAZAS A UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CLUB "C.H. COMPOSTELA". ESTE CLUB SERÁ O RESPONSABLE DE IMPARTIR AS CLASES E DE TRAMITAR OS COBROS.
PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS NOS LOCALES SOCIALES DAS PARROQUIAS, TERÁN PREFERENCIA OS VECIÑOS DAS MESMAS.
OS HORARIOS DOS CURSOS PODERÁN SUFRIR ALGÚN CAMBIO ANTES DE QUE ESCOMENCEN AS ACTIVIDADES.

 

Pavillón polideportivo de Sigüeiro.

Dende 15 de outubro de 2009 ata 29 de maio de 2010

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
RESERVADO 16:30 a 17:30
PATINAXE I
A partir 3 anos
RESERVADO 16:30 a 17:30
PATINAXE I
A partir 3 anos
16:30 a 17:30
BALONCESTO I
6 - 8 anos
RESERVADO 17:30 a 18:30
PATINAXE II
RESERVADO 17:30 a 18:30
PATINAXE II
17:30 a 18:30
BALONCESTO II
9 - 12 anos
18:00 a 19:00
PREDEPORTE
6 - 7 anos
18:30 a 19:30
H.C. COMPOSTELA
18:00 a 19:00
PREDEPORTE
6 - 7 anos
18:30 a 19:30
H.C. COMPOSTELA
18:30
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO
19:00
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO
19:30
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO
19:00
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO
19:30
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO
TENIS DE MESA E.D.X. OROSO TENIS DE MESA E.D.X. OROSO TENIS DE MESA E.D.X. OROSO TENIS DE MESA E.D.X. OROSO 20:30
FÚTBOL SALA

Ximnasio Centro Cultural de Sigüeiro.

Dende 20 de outubro de 2008 ata 31 de maio de 2009

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
10:00 a 11:00 PILATES
Maiores de 16 anos
    PILATES
Maiores de 16 anos
 
   
17:00 a 18:00 BAILES SALON I PSICOMOTRI
CIDADE
4 - 5 anos
LEMBRANZAS PSICOMOTRO
CIDADE
4 - 5 anos
LEMBRANZAS
18:00 a 19:00 BAILES SALON II TAEKWONDO I
6 - 16 anos
LEMBRANZAS TAEKWONDO I
6 - 16 anos
LEMBRANZAS
19:00 a 20:00 BAILES SALON Adultos TAEKWONDO II LEMBRANZAS TAEKWONDO II LEMBRANZAS
20:00 a 21:00     LEMBRANZAS   LEMBRANZAS
21:00 a 22:00 TAICHÍ
Maiores de 16 anos
XIMNASIA MANTEMENTO
Maiores de 16 anos
TAICHÍ
Maiores de 16 anos
XIMNASIA MANTEMENTO
Maiores de 16 anos
LEMBRANZAS
Talleres e Obradoiros Municipais 2015/2016.

Información

 • Os obradoiros levaránse a cabo no Centro Cultural.
 • Prazas limitidas. Prioridade os/as empadroados/as no Concello de Oroso.
 • Para levar a cabo os cursos necesítanse un mínimo de usuarios por curso.
 • As inscricións realizaranse no centro cultural de luns a venres de 9:00 a 14:00 e martes e xoves de 17:00 a 20:00 horas.
 • As actividades realizaranse dende o 1 de outubro de 2015 ao 31 de maio de 2016.
 • O prazo de inscrición remata o 24 de setembro de 2015.
 • Máis información no centro cultural e no teléfono 981 69 09 03.