subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Obras realizadas no Concello de Oroso

Proxecto básico e de execución de reforzo de pavimento de vial público en Piñeirón (A Gándara)

Subvención: Subvencións a proxectos de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021 (MR701E)

Importe da axuda: 37.214,71 euros

A presente axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, no marco da medida 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020. A súa concesión incide directamente na Área focal 2A (mellorar os resultados económicos de todas asexplotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola)

Agader     FEADER    Ministerio de MedioAmbiente    XuntaProxectos de equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020

Proxectos subvencionados:

  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Cachopal
  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Deixebre
  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Garabanxa
  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Oroso
  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Senra
  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Trasmonte
  • Instalación de estufas de pellet para calefactar o local social de Villarromariz

Fondo Europeo    Consellería de Economía     INEGA

Obra: Mellora de rede viaria en Mixoi (Calvente) e A Grela (Marzoa)

Subvención: Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016

Investimento: 73.801,53 euros

Importe da axuda: 60.993,00 euros

Xunta    Agader     FEADER

Ministerio de MedioAmbiente

oroso