subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Servizos Sociais

Os Servizos Sociais de Atención Primaria Municipais, constitúen o nivel máis próximo ó usuario e son a vía normal de acceso ó sistema de Servizos Sociais, dende o que se derivan os casos, por prescrición técnica ós servizos sociais de atención especializada cando así o require a especificidade da situación.

Dende os Servizos Sociais de Atención Primaria realízase unha acción social globalizadora e polivalente dirixida ó conxunto da poboación do Concello de Oroso co obxecto de promover e posibilitar o desenvolvemento do Benestar social de tódolos cidadáns.


Traballadores Sociais e horarios

O horario de atención ó público é de luns, mércores e venres de 9:30 a 13:30 horas.

Será necesario solicitar CITA PREVIA de luns a venres de 10:00 a 12:00 ou no teléfono
981 688 950

Educadora Familiar