subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Competencias Delegadas Concellaría de Réxime interior, Persoal, Turismo, Atención os maiores, Comunicación, Protocolo e Coordinación.


Delegación de Réxime interior, Persoal, Turismo, Atención os maiores, Comunicación, Protocolo e Coordinación

 • Xestión de recursos humanos
 • Convenio colectivo
 • Ofertas públicas de emprego de acordo coa RPT aprobada en 2006
 • Reforma administrativa interior
 • Calidade dos servizos
 • Axenda Local
 • Administración electrónica
 • Comunicacións interiores e exteriores
 • Coordinación entre as distintas concellarías
 • Protocolo
 • Turismo
 • Atención o maior: Inclúe a organización do Día do Maior, actividades, baile de maiores…