subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Convocatoria CCNA e Linux Essentials 2018/2019.


 

A Aula de Formación EducaOroso informase das datas relacionadas coa nova convocatoria Cisco CCNA e Linux Essentials de setembro de 2018.

Cisco CCNA

Informamos que a matriculación nos cursos Cisco da convocatoria de setembro de 2018 estará activa desde o 3 ao 7 de setembro (ambos inclusive). Posteriormente todas as matrículas serán modificadas para que a data de inicio sexa en todas a mesma (3 de setembro).

As actividades docentes do curso comezan o 10 de setembro polo que os alumnos recibirán os datos de acceso á plataforma NetAcad durante a semana do 3-9 de setembro.

Nesta ocasión, ofrécese o itinerario Cisco CCNA6 módulos 1, 2, 3 e 4.
Xa están dispoñibles as planificacións na web: https://centrovirtual.educacion.é/Symfony14/mentor.php/areasCursosWeb/mostrarCursos?idArea=90

Recordase tamén que para cursar un módulo Cisco hai que superar previamente os módulos anteriores e que cada módulo teñen unha duración de cinco meses, polo que non gozan da flexibilidad do resto da oferta formativa. Os alumnos que desexen completar cada módulo deben manter activa a súa matrícula durante os sinalados cinco meses, partindo dunha matrícula inicial de dous meses e podendo recargar o resto nunha única operación ao comezo ou de xeito paulatino mes a mes para evitar a perda do investido no caso de abandono.


Linux Essentials

Por outro lado realizaremos unha nova convocatoria de "Linux Essentials", curso de introdución sobre o sistema operativo Linux que foi desenvolvido por NDG e que se imparte na Academia de Cisco. Este curso ten unha duración de 4 meses, durante os cales é necesario ter activa a matrícula permanentemente. A planificación pódese consultar na web https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/mentor.php/areasCursosWeb/mostrarInfoCurso/idCurso/1211. As datas de matrícula son do 3 ao 21 de setembro. Posteriormente todas as matrículas modificaranse para que a data de inicio sexa en todas a mesma (24 de setembro).

As actividades docentes do curso comezan o 1 de outubro polo que os alumnos recibirán os datos de acceso á plataforma NetAcad durante a semana do 24-28 de setembro.